Harjun Kamarikuoron tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterin pitäjä on Harjun Kamarikuoron yhdistys ry, rekisterinumero 137.912, ja sen kotipaikka on Tampere. Yhdistys toimii yhteistyössä Tampereen Harjun seurakunnan kanssa.
Yhteyshenkiö rekisteriasioissa:
Matti Salmenkangas
puh. +35840 685 0670
admin ( ät ) harjunkamarikuoro.net

2. Rekisteröidyt

Yhdistyksen jäsenrekisterissä käsitellään ajantasaisia jäsenten ja entisten, yhdistyksen toimintaan liittyvien yhteys- ja luottamushenkilöiden henkilötietoja.

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana ja päättyneiden jäsenyyksien historiatietojen hallinta henkilötietojärjestelmässä.
Henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

  • Nimi
  • Mahdollinen luottamushenkilöasema yhdistyksessä
  • Syntymäaika
  • Yhdistykseen liittymisvuosi
  • Ääniala
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite

5. Rekisterin tietolähteet

Rekisteri koostetaan jäsenten antamista ilmoituksista ja julkisesti saatavilla olevista internetlähteistä.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilön tietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille jäsenyyteen liittyvien toimenpiteiden tai palveluiden toteuttamiseksi.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen säilytysaika ja poistaminen

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on Yhdistyksen jäsen. Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai jäsenyyden päättymisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisteriä käyttävät siihen valtuutetut henkilöt. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa kieltää henkilötietojensa käyttö suoramarkkinointiin. Hänellä on oikeus tietosuojalainsäädännön mukaisesti mm. tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa tai vaatia kirjallisesti tietojen korjausta, poistamista tai peruuttaa aiemmat suostumuksensa.

11. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 2.9.2018.